Haklar Projesi Eğitim Programları Haklar Projesi’nin, ana amacı din/inanç grupları, kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için sivil toplumun güçlendirilmesidir. Haklar Projesi kapsamında geliştirilen eğitim programları, 18- 25 yaş arası üniversite öğrencisi gençlerin, İnsan hakları ihlalleri ve İnsan Hakları Politikaları konusunda bilişsel ve psikososyal becerilerinin gelişimini sağlamanın yanısıra, gençlerin İnsan hakları ihlalleri üzerine izleme ve savunuculuk faaliyetlerine katılımlarının artırılmasını sağlanmak da amaçlanmaktadır. Gençlerin insan hakları üzerine bilişsel gelişimini sağlamak amacıyla online eğitim programları, psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla da yaşayan laboratuvar atölyeleri (living labs) geliştirilmektedir. Bu eğitimlerin tematik başlıkları aşağıdaki görselde verilmiştir. Bilişsel ve psikososyal gelişim eğitimleri İnsan Hakları Eğitim programı başlığı altında beş tematik alanda gerçekleştirilmektedir; 1-Temel İnsan Hakları 2-Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Çocuk Yaşta Evlilikler 3-LGBTİ+ Hakları ve Nefret Suçları 4-Dini/İnanç Grupların Yönelik İnsan Hakları ve Nefret Söylemleri 5-Ağ Kurma, İzleme ve Savunuculuk