Bu “Web Sitesi Gizlilik Beyanı”, web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada elde ettiğimiz kişisel verileri ve diğer bilgilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıda bilgileri bulunan veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. Web sitemizi ziyaret bilgilerinizi, kişisel verilerin korunması politika ile aydınlatma metinlerinde açıklandığı üzere işlemekte ve gizli tutmaktayız. AŞAĞIDAKİ DÖKÜMANDAN TÜM GİZLİLİK POLİTİKAMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ.