İnsan Hakları Eğitimlerimiz

Uzaktan Eğitim Platformumuza Hoş Geldiniz. HEMEN KAYIT olarak eğitimlere hemen başlayabilirsiniz

Sivil Gazetecilik Eğitimleri

Uzaktan Eğitim Platformumuza Hoş Geldiniz. HEMEN KAYIT olarak eğitimlere hemen başlayabilirsiniz

Deneyimli Uzmanlar

Haklar Projesi İnsan Hakları Eğitimleri deneyimli uzmanları tarafından verilmektedir.

7/24 Eğitime Erişim

Uzaktan Eğitim platformumuza üye olarak eğitimlere tüm cihazlardan 7/24 ulaşabilirsiniz.

Eğitim Sonu Sertifika

Tamamen ücretsiz katılabileceğiniz eğitimlerden sonra online sertifikanızı panelinizden indirebilirsiniz.

Eğitimlerimiz

Card image cap
Popüler
İnsan Hakları Eğitimleri
Temel İnsan Hakları Eğitimi
(2)

Ücretsiz Eğitim

Card image cap
Popüler
İnsan Hakları Eğitimleri
Kadın Hakları, Şiddet, Çocuk Yaşta Evlilikler Eğitimi
(0)

Ücretsiz Eğitim

Card image cap
Sadece Online
İnsan Hakları Eğitimleri
LGBTİ+ Hakları ve Nefret Suçları
(0)

Ücretsiz Eğitim

İnsan Hakları Eğitimleri
Din/İnanç Gruplarının Hakları ve Nefret Söylemleri
(0)

Ücretsiz Eğitim

İnsan Hakları Eğitimleri
Ağ Kurma, İzleme ve Savunuculuk
(0)

Ücretsiz Eğitim

5

Eğitimler

406

Eğitim Başvurusu

590

Toplam İzleme Dakikası

34

Sertifikalar

Proje Ortakları

Destekçi 1 Destekçi 2 Destekçi 3

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Temel İnsan Hakları Eğitimi
Popüler

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 4 Ders

İnsan Hakları başlığı altındaki eğitimin amacı katılımcılara insan haklarının temelleri ve temel uluslararası insan hakları anlaşmaları hakkında bilgi vermektir. Eğitim katılımcılarının öncelikle insan hakları alanında önemli bazı kavramlar ile insanın neden hak sahibi olduğu konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Eğitimin omurgasını İoanna Kuçuradi’nin insan hakları görüşü oluşturmaktadır. Böylece eğitimi takip edenler insan onuru, insanın değeri, hak kavramı gibi Kuçuradi’nin insan hakları görüşünü anlamak için önem taşıyan kavramlarla tanışmış olacaklardır.

 • İnsan Hakları neden vardır?
 • İnsan Haklarının evrenselliğinin anlamı nedir?
 • İnsan onuru ve eşitlik neden önemlidir?
Kadın Hakları, Şiddet, Çocuk Yaşta Evlilikler Eğitimi
Popüler

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 6 Ders

Kadın Hakları ana teması altında yürütülecek eğitimin amacı, zamanımızda en derin ayrımcılıklardan birini oluşturan cinsiyet eşitsizliği etrafında biriken akademik bilgi birikimini paylaşmak suretiyle bu eşitsizlik hakkında duyarlılık adalarına oluşmasına katkıda bulunmak ve katılımcıların eleştirel bilgi okur yazarlığını güçlendirmektir. Bu doğrultuda anılan tema altında yer alan başlıkların işaret ettiği gibi günümüz modern toplumların demokratik bir arada yaşama idealini içten kemiren toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilikler gibi politik sorunlara yapılan müdahaleleri irdelemek suretiyle ne yapılabiliriz nasıl yapabiliriz sorularının yanıtlarını birlikte keşfetmeye çalışmak da dersin amaçları arasında yer almaktadır.

 • Toplumsal cinsiyet ve diğer toplumsal eşitsizlik biçimleri ile yanyanalık
 • Çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili politik müdahaleler
 • Şiddetin olağanlaştırılması bağlamında sistematik insan hakları ihlalleri
LGBTİ+ Hakları ve Nefret Suçları
Sadece Online

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 5 Ders

Eğitim, katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı ayrımcılık ve görünüm biçimleri ile bir bütün olarak LGBTİ+ hareketinin kullandığı temel kavramlar konusundaki bilgi ve farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.

 • LGBTİ+ hakları ile ilgili temel kavramlar
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
 • Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin görünüm biçimleri, nefret söylemi ve nefret suçları
Din/İnanç Gruplarının Hakları ve Nefret Söylemleri

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 6 Ders

Herhangi bir konuda özgürlükten söz edebilmek için öncelikle demokratik bir toplum ve demokratik yönetim önkoşulunu hatırlamak zorundayız. Bir toplumun ve devletin demokratik olduğunu söyleyebilmek için sadece yazılı metinlerde bu sıfatın kullanılması yetmez. Hem devletin hem de toplumun demokrasiyi içselleştirmiş olması, inanması ve demokratik bir toplum ve devlet yönetimi olmadan yaşamanın imkânsız olduğuna inanması gerekir. Din veya inanç̧ özgürlüğü uluslararası insan hakları hukukunun koruduğu temel özgürlüklerden birisi. Evrensel ve bölgesel birçok sözleşme ve siyasal belge bu hakkı güvence altına alır. Bir diğer ifade ile evrensel ve ulusal düzenlemeler, anayasalar ve metinlerdeki din ve inanç özgürlüğüne ilişkin tanımlar her zaman konuya ilişkin temeli oluşturur. Bu kapsamda eğitimin amacı gençlerin din ve inanç hakları konusunda gerekli donanımı ve farkındalığı sağlayarak, farklılıklarla dayanışma yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktır.

 • Din ve inanca yönelik hak ihlalleri
 • Din ve inanç özgürlüğü savunuculuğu
 • Din ve inanca yönelik işlenen nefret söylemi ve nefret suçu
 • Evrensel ve Ulusal düzenlemeler
Ağ Kurma, İzleme ve Savunuculuk

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 8 Ders

Bu eğitim savunuculuk, hak temelli izleme ve ağ geliştirme konularını kapsamaktadır. Bu ders içerisinde öğrenciler, savunuculuğun tanımı, sivil toplumda bireylerin ve örgütlerin neden savunuculuk yaptıkları, savunu ve haklar ilişkisi, savunuculuk araçları ve yapma biçimleri, izleme yöntemleri ve araçları ile ağ oluşturmanın önemi, biçimleri, uygulama zorlukları ve hak temelli çalışmadaki yerini öğreneceklerdir.

 • Savunuculuk tanımı, savunu ve haklar ilişkisi
 • Ağ kurma ve iş birliklerinin önemi
 • Hak temelli izleme
 • Kampanya ve lobicilik