İnsan Hakları Eğitimlerimiz

Uzaktan Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Kayıt olarak eğitimlere hemen başlayabilirsiniz...

Sivil Gazetecilik Eğitimleri

Uzaktan Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Kayıt olarak eğitimlere hemen başlayabilirsiniz...

Deneyimli Uzmanlar

Haklar Projesi İnsan Hakları Eğitimleri deneyimli uzmanları tarafından verilmektedir.

7/24 Eğitime Erişim

Uzaktan Eğitim platformumuza üye olarak eğitimlere tüm cihazlardan 7/24 ulaşabilirsiniz.

Eğitim Sonu Sertifika

Tamamen ücretsiz katılabileceğiniz eğitimlerden sonra online sertifikanızı panelinizden indirebilirsiniz.

Eğitimlerimiz

Card image cap
Popüler
İnsan Hakları Eğitimleri
Temel İnsan Hakları Eğitimi
(2)

Ücretsiz Eğitim

Sivil Gazetecilik Eğitimleri
PODCASTING
(0)

Ücretsiz Eğitim

Card image cap
Popüler
İnsan Hakları Eğitimleri
Kadın Hakları, Şiddet, Çocuk Yaşta Evlilikler Eğitimi
(0)

Ücretsiz Eğitim

Sivil Gazetecilik Eğitimleri
Haber Yazma Teknikleri
(0)

Ücretsiz Eğitim

Card image cap
Sadece Online
İnsan Hakları Eğitimleri
LGBTİ+ Hakları ve Nefret Suçları
(0)

Ücretsiz Eğitim

İnsan Hakları Eğitimleri
Din/İnanç Gruplarının Hakları ve Nefret Söylemleri
(0)

Ücretsiz Eğitim

Sivil Gazetecilik Eğitimleri
Mobil Gazetecilik ve Video Akışı Eğitimi
(0)

Ücretsiz Eğitim

İnsan Hakları Eğitimleri
Ağ Kurma, İzleme ve Savunuculuk
(0)

Ücretsiz Eğitim

Sivil Gazetecilik Eğitimleri
Dijital Hikâye Anlatıcılığı
(0)

Ücretsiz Eğitim

Sivil Gazetecilik Eğitimleri
Medyada Etik Sorunlar Eğitimi
(0)

Ücretsiz Eğitim

5

Eğitimler

406

Eğitim Başvurusu

590

Toplam İzleme Dakikası

34

Sertifikalar

Proje Ortakları

Destekçi 1 Destekçi 2 Destekçi 3

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Temel İnsan Hakları Eğitimi
Popüler

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 4 Ders

İnsan Hakları başlığı altındaki eğitimin amacı katılımcılara insan haklarının temelleri ve temel uluslararası insan hakları anlaşmaları hakkında bilgi vermektir. Eğitim katılımcılarının öncelikle insan hakları alanında önemli bazı kavramlar ile insanın neden hak sahibi olduğu konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. Eğitimin omurgasını İoanna Kuçuradi’nin insan hakları görüşü oluşturmaktadır. Böylece eğitimi takip edenler insan onuru, insanın değeri, hak kavramı gibi Kuçuradi’nin insan hakları görüşünü anlamak için önem taşıyan kavramlarla tanışmış olacaklardır.

 • İnsan Hakları neden vardır?
 • İnsan Haklarının evrenselliğinin anlamı nedir?
 • İnsan onuru ve eşitlik neden önemlidir?
PODCASTING

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 5 Ders

Podcasting eğitiminin temel amacı, gazetecilik alanında podcast formatının varlığını yaygınlaştırmak ve bu formatı gazeteciler için kullanışlı, erişilebilir kılmak. Bu eğitim, temelde iki ana başlıktan oluşacak: İçerik üretimi ve teknik yeterlilik. Birer gazeteci olarak podcast alanında nasıl var olabilir, podcast’i haber üretimlerinin bir parçasına nasıl dönüştürebilirsiniz ve bunu yapabilmek neden önemlidir sorularını yanıtladıktan sonra hangi teknik ekipmanlara ihtiyaç duyar, hangi programları kullanarak üretim yapabilir, nasıl yayına başlayabilir ve yayınlarınızı nasıl sürdürülebilir kılarsınız başlıkları üzerine gideceğiz.

 • Bir format olarak podcast
 • Teknik ekipmanlar ve programlar
 • Görünürlük ve sürdürülebilirlik
 • Etik sorular
Kadın Hakları, Şiddet, Çocuk Yaşta Evlilikler Eğitimi
Popüler

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 6 Ders

Kadın Hakları ana teması altında yürütülecek eğitimin amacı, zamanımızda en derin ayrımcılıklardan birini oluşturan cinsiyet eşitsizliği etrafında biriken akademik bilgi birikimini paylaşmak suretiyle bu eşitsizlik hakkında duyarlılık adalarına oluşmasına katkıda bulunmak ve katılımcıların eleştirel bilgi okur yazarlığını güçlendirmektir. Bu doğrultuda anılan tema altında yer alan başlıkların işaret ettiği gibi günümüz modern toplumların demokratik bir arada yaşama idealini içten kemiren toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilikler gibi politik sorunlara yapılan müdahaleleri irdelemek suretiyle ne yapılabiliriz nasıl yapabiliriz sorularının yanıtlarını birlikte keşfetmeye çalışmak da dersin amaçları arasında yer almaktadır.

 • Toplumsal cinsiyet ve diğer toplumsal eşitsizlik biçimleri ile yanyanalık
 • Çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili politik müdahaleler
 • Şiddetin olağanlaştırılması bağlamında sistematik insan hakları ihlalleri
Haber Yazma Teknikleri

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 3 Ders

Ders kapsamında, haberin tanımı, bir habere erişmenin ve ham bir bilgiyi haberleştirmenin yöntemleri aktarılacaktır. Haberin yazım aşamasında hangi tekniklerin kullanıldığı, bir haberin giriş, gövde ve sonuç bölümlerinin nasıl kurulması gerektiği anlatılacaktır. Haberi kaleme alan muhabirin üslubunu nasıl kullanabileceği, haberin hangi aşamalardan geçtikten sonra yayına hazır hale geleceği paylaşılacaktır.

 • Haber nedir, nasıl oluşturulur?
 • Haberde dengelilik
 • Niteliklerine göre haber çeşitleri
 • Haberde temel ilkeler
 • Haber teknikleri
 • Haber girişleri ve başlıkları
 • Haberin anatomisi ve 5N1K
 • Hikaye anlatıcılığı
LGBTİ+ Hakları ve Nefret Suçları
Sadece Online

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 5 Ders

Eğitim, katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı ayrımcılık ve görünüm biçimleri ile bir bütün olarak LGBTİ+ hareketinin kullandığı temel kavramlar konusundaki bilgi ve farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.

 • LGBTİ+ hakları ile ilgili temel kavramlar
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
 • Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin görünüm biçimleri, nefret söylemi ve nefret suçları
Din/İnanç Gruplarının Hakları ve Nefret Söylemleri

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 6 Ders

Herhangi bir konuda özgürlükten söz edebilmek için öncelikle demokratik bir toplum ve demokratik yönetim önkoşulunu hatırlamak zorundayız. Bir toplumun ve devletin demokratik olduğunu söyleyebilmek için sadece yazılı metinlerde bu sıfatın kullanılması yetmez. Hem devletin hem de toplumun demokrasiyi içselleştirmiş olması, inanması ve demokratik bir toplum ve devlet yönetimi olmadan yaşamanın imkânsız olduğuna inanması gerekir. Din veya inanç̧ özgürlüğü uluslararası insan hakları hukukunun koruduğu temel özgürlüklerden birisi. Evrensel ve bölgesel birçok sözleşme ve siyasal belge bu hakkı güvence altına alır. Bir diğer ifade ile evrensel ve ulusal düzenlemeler, anayasalar ve metinlerdeki din ve inanç özgürlüğüne ilişkin tanımlar her zaman konuya ilişkin temeli oluşturur. Bu kapsamda eğitimin amacı gençlerin din ve inanç hakları konusunda gerekli donanımı ve farkındalığı sağlayarak, farklılıklarla dayanışma yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktır.

 • Din ve inanca yönelik hak ihlalleri
 • Din ve inanç özgürlüğü savunuculuğu
 • Din ve inanca yönelik işlenen nefret söylemi ve nefret suçu
 • Evrensel ve Ulusal düzenlemeler
Mobil Gazetecilik ve Video Akışı Eğitimi

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 3 Ders

Bu eğitimin amacı, gelişen teknolojiyle birlikte herkesin bir içerik üreticisine dönüştüğü günümüzde, akıllı telefonların daha kaliteli içerik üretimi için daha etkili kullanımının sağlanmasıdır. Eğitimi takip edenler, etkili bir ses ve görüntü üretme aracı olan akıllı telefonların öncelikle kapasiteleri hakkında genel bir fikir sahibi olacak, ardından ücretsiz ve ücretli yazılım ve uygulamalar ile ek donanımların fotoğraf ve video habercilikte haberin ve içeriğin daha yetkin bir şekilde üretilmesi için nasıl kullanılabileceğini öğreneceklerdir. Aktarılan bu beceriler, gerektiğinde hem haber paketlerinin oluşturulmasında hem de telefonlar ile yapılacak canlı yayınlarda daha kaliteli bir üretim sürecinde önemli rol oynamaktadır.

 • Akıllı telefonların habercilikte yayıncılıkta, içerik üretmede kullanım alanları
 • Akıllı telefonların kayıt cihazı olarak olanakları ve sınırlılıkları
 • Yayın ve kayıt kalitesini artıracak yazılım ve uygulamalar
 • Daha kaliteli ses kaydı, yayın için kullanılabilecek mikrofon ve adaptörler
 • Temel çekim teknikleri
Ağ Kurma, İzleme ve Savunuculuk

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 8 Ders

Bu eğitim savunuculuk, hak temelli izleme ve ağ geliştirme konularını kapsamaktadır. Bu ders içerisinde öğrenciler, savunuculuğun tanımı, sivil toplumda bireylerin ve örgütlerin neden savunuculuk yaptıkları, savunu ve haklar ilişkisi, savunuculuk araçları ve yapma biçimleri, izleme yöntemleri ve araçları ile ağ oluşturmanın önemi, biçimleri, uygulama zorlukları ve hak temelli çalışmadaki yerini öğreneceklerdir.

 • Savunuculuk tanımı, savunu ve haklar ilişkisi
 • Ağ kurma ve iş birliklerinin önemi
 • Hak temelli izleme
 • Kampanya ve lobicilik
Dijital Hikâye Anlatıcılığı

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 4 Ders

Dijital Hikâye Anlatıcılığı üzerine yoğunlaşacağımız bu eğitimde, yeni medya ortamlarının sağladığı imkânlar kullanılarak ve açık erişimli dijital iletişim, hikâyeleştirme ve görselleştirme araçlarıyla haberlerimizi, raporlarımızı, savunuculuk faaliyetlerimizi, kampanyalarımızı en etkili şekilde ulaşmak istediğimiz kitlelere sunmak amaçlanmaktadır. Dijital Hikâye Anlatıcılığı eliyle faaliyetlerimizi ve duyurmak istediğimiz diğer tüm çalışmalarımızı daha görünür kılabilir, çalışmalarımızın ve kurumumuzun kapasitesini geliştirebilir ve iletişim süreçlerinde temas etmek istediğimiz kişi ve kurumlarla daha güçlü bir bağ kurabilir, en verimli etkileşimi sağlayabiliriz. Savunuculuk faaliyeti yürütenler, aktivistler içeriklerini hedef kitlelerine sunarken günümüzdeki okuma ve seyir pratiklerini dikkate almak zorundalar. Özellikle yoğun emekle üretilen içeriklerin platformlarından yeni medya düzeninde ve hızla akan sosyal medya akışında tutunabilmesi zor. Yeni neslin bilgiye erişim ve haber/içerik okuma alışkanlıklarını da dikkate aldığımızda hikâyelerimizin farklı kurgularla sunulmasına ihtiyaç olduğu bir dönemde, neredeyse tüm prestijli medya kuruluşlarının tercih ettiği multimedya içerikler, içeriklerin okunurluğunu artırıyor ve içeriklerin diğer haber yığınlarından ayrışmasını sağlıyor. Bu eğitimde yüksek bütçeli ve prestijli medya kuruluşlarının imkânları olmayan, dijital hikâye anlatıcılığı ve veri görselleştirme deneyimi olamayan kişilere odaklanılmıştır.

 • Dijital Hikâye Anlatıcılığı nedir?
 • Hızlı ve basit grafik tasarım ve video kurgu araçları
 • Dijital Hikâye Anlatıcılığı Araçları
 • Haritalandırma Yöntemleri
Medyada Etik Sorunlar Eğitimi

Ücretsiz Eğitim

 • 1 Modül
 • 4 Ders

Medya etiğinin tarihsel gelişiminin ve günümüzde medyaya dair gelişen etik sorunların ele alınacağı bu eğitimin amacı etik kavramının ve medya etiği olgusunun felsefi, kuramsal ve kurumsal boyutlarının anlaşılmasını sağlamak ve etik kodların dayandığı ilkelerle, bu ilkelerin mesleki pratik sahasında nasıl uygulanacağını katılımcılara aktarmaktır. Bu eğitimde, etik ve ahlak kavramları tartışılacak, gazetecilik etiğinin ortaya çıkış koşulları, temel mesleki etik ilkeler, bu ilkelerin altında yatan gerekçeler ve etik kodların uluslararası ölçekte örgütsel gelişimi ele alınacaktır. Derste ayrıca, etik ilkeleri belirlemek ve izlemek için kurulan medyada özdenetim modelleri, İnternet gazeteciliği ve sosyal medya gibi alanlara etik kodların uygulanması ve etik sorunların tartışıldığı örnek olaylar ele alınacaktır.

 • Etik ve ahlak
 • Gazetecilik etiğinin ortaya çıkması
 • Medyada etik kodların gelişimi
 • Medyada özdenetim modelleri
 • Medyanın ekonomi-politiği ve medya etiği
 • Medyada güncel etik sorunlar