Neler Öğreneceğim

 • İnsan Hakları neden vardır?
 • İnsan Haklarının evrenselliğinin anlamı nedir?
 • İnsan onuru ve eşitlik neden önemlidir?

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Av. Musa Toprak

Musa Toprak (Ankara, 1979) hukukçu ve insan hakları uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Ünivesitesi İnsan Hakları yüksek lisans mezunudur. 2003 yılından beri Ankara Barosuna kayıtlıdır. 2007 yılından beri Avrupa Konseyi danışmanı ve eğitmenidir. 2012 yılından beri UNDP uzmanıdır. Ayrıca ulusal danışman veya kıdemli uzman olarak çok sayıda projede görev yer almıştır. 2012 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nin HELP (Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi) Programı'nda Türkiye temsilcisidir. Yayınlanmış birçok kitap ve makalenin yazarıdır.

Son yıllarda özellikle kadın ve çocuklar ile mülteciler başta olmak üzere savunmasız bırakılmış gruplara adli yardım hizmeti veren avukatların eğitilmesine odaklanmıştır. STK’lara pro bono danışmanlık hizmeti vermektedir. Uçan Süpürge Vakfı ve Türkiye Karikatürcüler Derneği'nin hukuk danışmanıdır.

İtalya Türkiye Dostluk Derneği başkanı, Kucuradi İnsan Hakları ve Felsefe Vakfı saymanı, Türk Felsefe Derneği denetim kurulu başkanı, Ankara Barosu ve Amerikan Barolar Birliği üyesi, Karikatürcüler derneği ve Türk Amerikan Derneği üyesidir. Türkiye Barolar Birliğinde Genel Sekreter Yardımcısı, Ankara Barosu Etik Komisyonu kurucu başkanı ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından IVLP programına seçilmiştir. (ABD yargı sistemi-2015). Ayrıca İtalyan Devlet Başkanı tarafından "İtalya Yıldızı Nişanı" nişanıyla şövalye ilan edilmiştir.

Eğitim Kazanımları:

Eğitim insan haklarının felsefi temelleri hakkında bilgi vererek katılımcının insanın neden hak sahibi olduğu konusuna bir cevap vermesini sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim katılımcıları İnsan onuru, insanın değeri ve hak kavramlarını hakkında bilgi sahibi olacak ve insan haklarının tanımını yapabileceklerdir. Tür olarak insan ve birey arasındaki farkı ve tür olarak insana ait olanaklar ile bunların tek tek kişilerde gerçekleşmesinin olanağı olarak temel hakların rolü konusunda bilgi sahibi olacaklardır. İnsan haklarının muamele görme ve muamele etme ilkeleri olması ve sadece kamu gücünün icra edilmesinde değil, bireylerin günlük yaşamlarında aldığı kararlarda bir etik belirleyici olmak bakımından insan haklarının önemini kavramaları hedeflenmiştir.

Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere insan hakları alanında uluslararası anlaşmaların rolü hakkında bilgi sunulmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların rolü ve uluslararası sistemi şekillendiren temel insan hakları anlaşmalarına nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgi verilerek, katılımcılar ilgili kaynaklara yönlendirilmektedir.

Eğitim Başlıkları:

 1. İnsan Haklarının Felsefi Temelleri
  1. İnsan neden hak sahibidir?
  2. İnsanı diğer canlılardan ayıran şey nedir?
  3. İnsan Onuru – İnsanın Değeri
 2. Hak Kavramı
  1. Hukukta en sık kullanılan hak tanım
  2. Ulpinianus’un hak kavramı
  3.  Hak kavramı ve temel haklar ilişkisi
 3. Muamele Etme İlkeleri Olarak İnsan Hakları
  1. Muamele etme ilkesi olarak temel haklar
  2. Muamele görme ilkesi olarak temel haklar
  3. Kamu görevlileri ve özel kişilerin temel haklar bakımından farkı olmaması
 4. Uluslararası Anlaşmalar ve Sistemler
  1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  2. Temel uluslararası anlaşmalar
  3. Uluslararası örgütler ve temel hakları korumada rolleri

 

Kaynaklar:

Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Prof. Dr. Rona AYBAY TBB Yayınları

Kaynak: http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/iheb.pdf

 

Temel Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri:

Kaynak:

https://www.maltepe.edu.tr/insanhaklari/tr/uluslararasi-i̇nsan-haklari-belgeleri

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ: İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, TFK Yayınları, 2011

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ: İnsan ve Değerleri, TFK Yayınları, 2020

Prof. Dr. Adnan GÜRİZ: Adalet Kavramı, TFK Yayınları, 2001

Prof. Dr. Harun TEPE: İnsan Hakları Felsefesi, Bilgesu Yayınları, 2019

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
 • İnsan Hakları 1 30 dakika
 • İnsan Hakları 2 29 dakika
 • İnsan Hakları 3 19 dakika
 • Uluslararası Sözleşmeler 19 dakika

Değerlendirmeler

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.