Neler Öğreneceğim

 • Haber nedir, nasıl oluşturulur?
 • Haberde dengelilik
 • Niteliklerine göre haber çeşitleri
 • Haberde temel ilkeler
 • Haber teknikleri
 • Haber girişleri ve başlıkları
 • Haberin anatomisi ve 5N1K
 • Hikaye anlatıcılığı

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Gökçer Tahincioğlu

Gazeteci-Yazar. T24 haber sitesinde yazmaya devam ediyor. Aynı sitenin Ankara Temsilcisi. Milliyet gazetesinde muhabir, haber müdürü, yazar olarak çalıştı (1997-2018). Haber, yazı ve fotoğraflarıyla Musa Anter, Metin Göktepe, Abdi İpekçi gibi isimlerin adını taşıyan gazetecilik  ödüllerini aldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ödüllerine layık görüldü. Bu Öğrencilere Bu İşi mi Öğrettiler?: Öğrenci Muhalefeti ve Baskılar, Beyaz Toros: Faili Belli Devlet Cinayetleri ve Devlet Dersi: Çocuk Hak ve İhlallerinde Cezasızlık Öyküleri adlı mesleki kitaplara imza attı. Mühür ve Kiraz Ağacı romanlarını yazdı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1977’de doğdu.

Eğitim kazanımları

Günümüzde genç gazetecilerin en büyük sorunların biri, temel haber eğitimini kapsamlı bir biçimde almadan mesleğe başlamak zorunda kalmalarıdır. Gazetecilik, farklı fakültelerin farklı bölümlerinden mezun olunarak da yapılabilen bir meslektir. Bu nedenle iletişim fakültesinden mezun olmadan mesleğe başlayan gazeteciler neredeyse hiçbir haber yazım eğitimi almadan işe başlamaktadır. İletişim fakültelerinden mezun olanların en büyük şikayetleri de haber eğitimini kapsamlı biçimde alamamış olmalarıdır. Sektörde geniş haber merkezlerinin giderek
azalması, piyasanın daralması mesleğe yeni başlayanların haberi “usta-çırak” ilişkisi içinde öğrenmesini de güçleştirmektedir. Ders kapsamında bu eksiklerin kapatılarak, pratik, doğru ve hızlı biçimde haber yazılmasının yöntemleri aktarılmaya çalışılacaktır.

Eğitim başlıkları

1- Haber nedir, nasıl oluşturulur?
a-Odak noktası
b-Ham haberler

2- Haberde dengelilik

3- Niteliklerine göre haber çeşitleri
a-Genel haberler
b-Basit haberler
c-Karmaşık haberler
d-Özel konulu haberler

4- Haberde temel ilkeler
a-Açıklık
b-Doğruluk
c-Sadelik
d-Kesinlik

5- Haber teknikleri
a-Ters piramit tekniği
b-Düz piramit (Piramit) tekniği
c-Dörtgen veya kare tekniği

6- Haber girişleri ve başlıkları
a-Tek olaylı giriş
b-Çok olaylı giriş
c-Özetleyici giriş
d-Tanımlayıcı giriş
e-Alıntı giriş
f-Sorulu giriş
g-Yargı bildiren giriş
h-Karşıtlık kullanılan giriş
i-Öyküleyici giriş
j-Okur odaklı giriş

7- Haberin anatomisi ve 5N1K

8- Hikaye anlatıcılığı

KAYNAKÇA
BÜLBÜL Rıdvan, “Genel Gazetecilik Bilgileri”, Nobel Yayınları, 2000
BÜLBÜL Rıdvan, “Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar”, Nobel Yayınları, 2001
GİRGİN Atilla, “Haber Yazmak”, Der Yayınları, 2005
GİRGİN Atilla, “Yazılı Basında Haber ve Habercilik”, İnkılap Yayınları, 2000
HOHENBERG John, “Gazetecilik Mesleği”, (Çeviren: Filiz Ofluoğlu), İstanbul Gazeteciler
Cemiyeti Yayınları, 1973
TOKGÖZ Oya, “Temel Gazetecilik”, İmge Yayınları, 2010
YÜKSEL Erkan, GÜRCAN Halil İbrahim, “Haber Yazma Teknikleri”, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, 2007

İnternet siteleri:

https://www.newslabturkey.org/

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
 • Haber Nedir, Nasıl Oluşturulur ve Haberde Dengelilik 11 dakika
 • Haber Çeşitleri, Temel İlkeler ve Haber Teknikleri 9 dakika
 • Haberin Anatomisi, 5N1K ve Hikaye Anlatıcılığı 13 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.