Neler Öğreneceğim

  • Etik ve ahlak
  • Gazetecilik etiğinin ortaya çıkması
  • Medyada etik kodların gelişimi
  • Medyada özdenetim modelleri
  • Medyanın ekonomi-politiği ve medya etiği
  • Medyada güncel etik sorunlar

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Emre Tansu Keten

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Ardından aynı
üniversitede gazetecilik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Beş yıl
araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ardından çeşitli kurumlarda medya ve gazetecilik üzerine
eğitimler verdi, Cumhuriyet, T24, K24 gibi çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazılar
yazdı. Yayımlanmış birçok akademik makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Eğitimin Kazanımları

Eğitimde, gazetecilik etiğinin ortaya çıkmasına yol açan koşullar, bu ilkeleri yaygınlaştırmak ve
izlemek için teşkil edilen kurumlar ve gazeteciliğin tarihsel gelişiminde kritik dönüm
noktalarının etik ilkeler alanına olan etkileri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında medyanın
ekonomi politik yapısının gazeteciliğin mesleki özerkliği ve etik ilkeleri üzerindeki belirleyiciliği
tartışılacak ve özellikle yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle karakterize olan günümüz
medya alanında ortaya çıkan yeni etik sorun başlıkları incelenecektir. Eğitimin planı,
gazetecilik etiğinin, bireysel ahlaki değer ya da mesleki pratik dünyasına odaklanılarak değil,
medyanın genel yapısı ve medya dışı siyasi, toplumsal ve ekonomik alanı içeren geniş bir
bağlama yerleştirilerek anlaşılabileceği görüşü üzerine kurulmuştur. Bu sayede, eğitimde,
katılımcılara gazetecilik etiği hakkında eleştirel ve geniş bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Ele alınan kavramlar;

Etik ve ahlak, gazetecilik etiği, etik kodlar, toplumsal sorumluluk ve kamu yararı, medyada
özdenetim, basın konseyi, ombudsmanlık, medyanın ekonomi politiği, medyada
kurumsuzlaşma, sosyal medya ve gazetecilik, girişimci gazetecilik, gazetecilik sendikaları.

Yararlanılan Kaynaklar

Ruth Chadwick, Andrew Belsey (der.), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 2011
Oğuzhan Taş, Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları, İletişim Yayınları, 2012
L. Doğan Tılıç, Utanıyorum Ama Gazeteciyim, İletişim Yayınları, 2009
Sevda Alankuş (der.), Medya, Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı Kitaplığı, 2005,
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/517/original/etik_hukuk.pdf?1447151242
Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan (der.), Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon
Yayınları, 2013

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
  • Etik, Ahlak ve Gazetecilik Etiğinin Ortaya Çıkması 18 dakika
  • Medyada Etik Kodların Gelişimi​ ve Özdenetim Modelleri 25 dakika
  • Medyanın Ekonomi-Politiği ve Medya Etiği 12 dakika
  • Medyada Güncel Etik Sorunlar 22 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.