Neler Öğreneceğim

 • Din ve inanca yönelik hak ihlalleri
 • Din ve inanç özgürlüğü savunuculuğu
 • Din ve inanca yönelik işlenen nefret söylemi ve nefret suçu
 • Evrensel ve Ulusal düzenlemeler

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Prof. Dr. Bedriye Poyraz

Prof. Dr. Bedriye Poyraz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesidir.  Mastır ve doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. İletişim sosyolojisi, insan hakları, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve sosyal bellek ve yüzleşme gibi konularda, lisans ve lisansüstünde dersler veriyor. “Toplumsal cinsiyet ve medya” adıyla, Türkiye’de toplumsal cinsiyet konusunda lisans programında ilk defa ders açan öğretim üyesidir. Alevilerin Devletle ilişkisi, medyada temsilleri, Dersim 38 gibi konularında Türkiye’de akademik çalışma yapan ve bu çalışmalarla akademik unvanları alan ilk kadın profesördür. “Alevi inancında ve toplumsal hayatında kadın” adıyla organize ettiği uluslararası konferansta, ilk defa Türkiye üniversitelerinde Alevilikte kadın konusu farklı boyutlarıyla tartışılmasını sağladı. 2017-2019 yılları arasında Harvard Middle Eastern Studies merkezinde Dersim 38 üzerine çalışma yaptı. Bu konularda uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış çok sayıda makaleleri ve kitapları var.

Eğitim Kazanımları

Din veya inanç özgürlüğünün korunması tüm insan haklarının korunmasıyla yakından ilişkili bir konu. Çünkü insan haklarının tamamı birbirine bağlı ve bölünmez nitelikte. Bu anlamda din ve inanç özgürlüğü ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü de kapsıyor. Din ve inanç konusunda katılımcı hak savunuculuğu ise demokratik yönetişimin, devletler kadar vatandaşların da görevi olduğu fikrinden hareketle, sivil toplumun farklı kesimlerini karar alma süreçlerine dâhil ederek, kamusal alanın ve yurttaşlığın sınırlarını genişletmeyi hedefler. Haklarını bilen ve savunan bireyler hiç kuşkusuz sorumluluklarını da bilir. Ancak haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler ideal bir toplum, yani laik, demokratik ve çoğulcu bir toplum oluşturabilir ve sürdürebilirler. Eğitimde bir yurttaş ve genç olarak din ve inanç konusunu kavrayacak,  evrensel ve ulusal yasal düzenlemeleri tanıyacak ve hak savunuculuğunu öğreneceksiniz.

Eğitim Başlıkları

 • Din ve inanç özgürlüğü nedir, ne tür haklar vardır?
 • Din ve inanç özgürlüğü neleri kapsar?
 • Din ve inanç konusunda ne tür haklar vardır?
 • Din ve inanç konusundaki evrensel ve ulusal yasal düzenlemeler nelerdir?
 • Türkiye’de din ve inanca yönelik hak ihlalleri
 • Din ve inanç konusunda nefret söylemi ve nefret suçunu nedir, nasıl üretilir, nasıl mücadele edilir?
 • Din ve inanç konusunda hak savunuculuğu nedir, nasıl yapılır?
 • Din ve inanç hak savunuculuğu konusunda nasıl farkındalık yaratabilir?

Ele alınan kavramlar;

Din, İnanç, Vicdan, Özgürlük, Ayrımcılık, Laiklik, Sünni, Alevi Ateist, Deist, Agnostik, İbadet, Eşitsizlik, Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi, Asimilasyon, Lozan, Azınlık, Farkındalık, Hak Savunuculuğu, Din Kültürü, Vicdani Ret, Şiddet, Çarpıtma, Ön Yargı, Nefret Söylemi, Nefret Suçu, Radikalizm, Hoşgörü, Farkındalık, Kampanya.

Yararlanılan Kaynaklar

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Birgün.net

Cumhuriyet.com.tr

Medyascope.tv

Yalnizyurumeyeceksin.com

Hrantdink.org

Academia.edu

D.E.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, Özel Sayı 2017: 2696

İnceoğlu, Yasemin, Sözeri, Ceren: Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: “Ya sev ya terket ya da ...”, in: Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (Derleyen: Yasemin İnceoğlu), İstanbul 2012, s. 24;

Yıldırım, M., Tekin, F., (2021) Türkiye’de Din veya inanç temelli nefret suçları 2020 Raporu, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi, s.21-22.

Yiğit Aksakoğlu, STK’lar için Savunuculuk Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, s.1

Eğitim Süresi:

Sertifika Örneği:

Eğitimi Alan Kişi Sayısı:

Kontenjan Durumu: Mevcut

Eğitime; Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim sağlayabilirsiniz.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan eğitim, yüz yüze gerçekleştirilen eğitim modeline göre enerji kullanım oranında 87’lik bir tasarruf sağladığı gibi CO2 emisyonunu da 85 oranında azaltıyor.....

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
 • Din ve İnanç Özgürlüğü 16 dakika
 • Hak İhlalleri 1 23 dakika
 • Hak İhlalleri 2 7 dakika
 • Nefret Söylemi, Nefret Suçu ve Ayrımcılık 17 dakika
 • Hak Savunuculuğu Nedir, Nasıl Yapılır? 13 dakika
 • Farkındalık Yaratmak 15 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.