Neler Öğreneceğim

  • Toplumsal cinsiyet ve diğer toplumsal eşitsizlik biçimleri ile yanyanalık
  • Çocuk yaştaki evlilikler ile ilgili politik müdahaleler
  • Şiddetin olağanlaştırılması bağlamında sistematik insan hakları ihlalleri

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Prof. Dr. Eser Köker

Eser Köker, otuz yıla yakın bir süre Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalıştıktan sonra Urla’ya yerleşti. Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Kitapta Kurutulmuş Çiçekler, Irkçı Değilim Ama (Ülkü Doğanay ile birlikte) Türk Sinemasında Demokrasi Kavramının Gelişimi (Nilgün Abisel ve diğerleri ile birlikte), kitaplarının isimleri ve Sırlarını Eskitmiş Aynalar: Anneanne (Mine Tan ve AÜ Kadın Çalışmaları öğrencileri ile birlikte) ise en sevdiği…

Eğitim Kazanımları

Eğitimde, ataerkil kapitalist toplumların yapısal eşitliklerinden biri olan cinsiyet eşitsizliğinin sürdürülme biçimleri ve onun yol açtığı ayrımcılığın toplumsal ilişkiler içinde nasıl kök saldığını ve kadınlar üzerindeki tahakkümün çok katmanlı ve rutinlere bulanmış biçimlerini gösteren feminist hareket, son altmış yıl içinde akademik bilgiyi de değiştirmiştir. Kadın çalışmaları ya da toplumsal cinsiyet çalışmalarının oluşturduğu bilgi öbekleri arasında kuram ve yöntem sorunlarını da kapsayan kısa bir gezinti yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, öncelikle, kadınların eşitlik ve yurttaşlık taleplerinden yola çıkarak özgürleşme politikaları oluşturmalarının tarihsel bağlamı irdelenecektir. Modern toplumlarda eril iktidar örüntülerinin tüm toplumsal ilişkiler içinde sürekli değişmek suretiyle yerleştiğini gösteren feminist yaklaşımların temel iddiaları konu edilinip tartışılacaktır. Böylelikle cinsiyet eşitsizliğin tarihsel ardyöresi ve bu eşitsizlikle mücadele etme stratejileri hakkında aktarım sağlanmasına çalışılacaktır. Başka bir ifade ile 20. Yüzyılın kadın ve feminist hareketleri, mücadele pratikleri ve bu pratikler hakkında oluşturdukları bilgi birikimi dersin ana konusunu oluşturmaktır.

Ele alınan kavramlar;

Politik iktidar/Toplumsal İktidar, Özel Alan/Kamusal Alan, Erillik/Eril İktidar, Beden Politikaları, Ataerkil Sistem, Erkek Egemen Toplum, Hegemonik Erkeklik, Zehirli Erkeklik, Eleştirel Okullar, Ayrımcılık, Irkçılık, Toplumsal Cinsiyet, İkili Cinsiyet Rejimi, Kesişimsellik, Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Eşitsizliği, Heteronormativite, Politik Şiddet/Toplumsal Şiddet/Eviçi Şiddet, Eril Şiddet

Kavramlar için yararlanılan kaynaklar

Eleştirel Feminizm Sözlüğü, Hazırlayanlar, Françoise Laborie ve diğerleri, Dipnot yay., 2015

Cins Bakışı Sözlüğü, bianet.org

Feministbellek.org

Çeviri Sözlüğü, kaosgldernegi.org

 

Eğitim için yararlanılan kaynaklar

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Editörler, Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner, T.C. Anadolu Üniversitesi yay., 2011

Bonnie G. Smith, Kadın Çalışmaları Temeller, İletişim yay., 2022

Alison Stone, Feminist Felsefeye Giriş, Otonom yay., 2019 

Sonya O. Rose, Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir?, Can yay., 2018

Joan W. Scott, Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, Agora Kitaplığı, 2007

 

Eğitim Başlıkları

1. İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Farklılığı

    a) Feminist Hareketlerin Taleplerinde Tarihsel Farklılaşma

    b) Feminist Bilginin Akademik Bilgi İçinde Konumlanması ve Eleştirel Yakınlıklar

    c) Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Toplumsal Eşitsizlik Biçimleri ile Yanyanalık

    d) Türkiye’de Kadın ve Feminist Hareketlerin Politik  Mücadelesinin Ana Hatları

2. Eril Şiddet Sorunu

   a) Modern Demokratik Devletlerin “Despotik Çekirdeği”: Şiddet Kullanma Tekeli

   b) Ev İçi Şiddet ve Keyfilik

   c) Şiddetin Olağanlaştırılması ve İnsan Haklarının Sistematik İhlalleri

   d) Eril Şiddet ile Başetme Stratejileri

3. Çocuk Yaşta Evlilikler Sorunu

   a) Türkiye’de Kız Çocuklarına Eğitim Barikatları ve Eğitim Hakkının Engellenmesi

   b) Kız Çocuklarının Sağlık Hakkının İhlalleri

   c) Göç ile Birlikte Çocuk Yaştaki Evliliklerin Değişimi

   d) Çocuk Yaştaki Evlilikler ile İlgili Politik Müdahaleler

 

Eğitim Süresi:

Sertifika Örneği:

Eğitimi Alan Kişi Sayısı:

Kontenjan Durumu: Mevcut

Eğitime; Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim sağlayabilirsiniz.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan eğitim, yüz yüze gerçekleştirilen eğitim modeline göre enerji kullanım oranında 87’lik bir tasarruf sağladığı gibi CO2 emisyonunu da 85 oranında azaltıyor.....

 

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
  • Cinsiyet Eşitsizliği / Ayrımcılığı 1 33 dakika
  • Cinsiyet Eşitsizliği / Ayrımcılığı 2 10 dakika
  • Cinsiyet Eşitsizliği / Ayrımcılığı 3 9 dakika
  • Türkiye'deki Çalışmalar 7 dakika
  • Erkek Şiddeti / Eril Şiddet 1 27 dakika
  • Erkek Şiddeti / Eril Şiddet 2 12 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.