Neler Öğreneceğim

 • Medya okuryazarlığı nedir?
 • Medyanın ekonomi politiği ve üretim ilişkilerinin yapısal sınırlılıkları medya içeriklerinin söylemini ve temsili nasıl etkiler?
 • Kültür, ideoloji, temsil: Medya içeriklerinin eleştirel okuması nasıl yapılır?
 • Medya içeriklerinin dayattığı baskın anlamlara nasıl direnilir?
 • Medyanın yapısal sorunlarının medya içeriklerindeki temsil sorunlarında etkileri
 • Ana akım medya neden hak temelli habercilik yapma konusunda yetersizdir?
 • Hak temelli gazetecilik için adımlar.
 • Yapısal sorunları tespit et
 • Hak ihlallerini tespit et ve duyarlılık yarat
 • Hak temelli gazetecilik için gerekli olan unsurları belirle.

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Doç. Dr. Tezcan Durna

Tezcan DURNA yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde 2002 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2017 Ocak ayında görevinden uzaklaştırılana kadar devam etmiştir. Barış İmzacısı olması nedeniyle KHK listesine adı eklenerek akademiden uzaklaştırılan Durna, çalıştığı kurumda Haberi Okumak, Haber Sosyolojisi, Medya ve Etik, Etik Modernite ve İletişim, Şiddet Siyaset ve Medya, Akademik Araştırma, Yazma ve Sunma gibi lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2011-2012 yılları arasında TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Amsterdam’da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsünde çalışmıştır. Medyada temsil, basın tarihi, medya ve etik, medya sosyolojisi, yeni medya etnografisi, Türkiye’de aydınlar gibi konularda ulusal ve uluslararası akademik mecralarda yayınlanmış çok sayıda eseri mevcuttur. Halen Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfının Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmekte, Almanya’daki Duisburg-Essen Üniversitesi’nde dersler vermektedir. Gazeteduvar, Kısa Dalga, Gazeteciler platformu, Medyaport gibi farklı haber sitelerinde belli aralıklarla alanıyla ilgili yazılar yazmaktadır.

Eğitim Kazanımları:

Eğitim, medya içeriklerinin eleştirel okuması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine odaklanmaktadır. Böylece medyanın hak ihlallerinin yapısal kaynaklarını tespit etmek ve bu yapısal sorunlarla hem bireysel hem de örgütsel olarak nasıl mücadele edilebileceğine dair yordamlar geliştirilmesine aracılık etmektedir. Medyanın kendiliğinden insanların sorunlarını gündeme getirmeyebileceğini, toplumsal alandaki iktidar ilişkilerinden tamamen yalıtık bir medya yapısının mümkün olmadığını, toplumsal alandaki iktidar mücadelelerinin medyadaki temsillerde izdüşümlerini görmenin mümkün olduğunu gösterir. Hak temelli gazeteciliği kamusal anlamda bir talep haline getirebilmek için öncelikle mevcut ana akımın sorunlarını ve bu sorunlardan kaynaklanan hak ihlallerini anlamanın yollarını gösterir. Son olarak da hak temelli gazetecilik için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir yol çizer.

Eğitim Başlıkları:

Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığına dair alanyazının tanımlamaları ve okuryazarlığın neleri kapsadığı konusuna odaklanılacak.

Medyanın ekonomi politiği ve üretim ilişkilerinin yapısal sınırlılıkları medya içeriklerinin söylemini ve temsili nasıl etkiler?

Kültür, ideoloji, temsil: Medya içeriklerinin eleştirel okuması nasıl yapılır?

Medya içeriklerinin dayattığı baskın anlamlara nasıl direnilir?

Medyanın yapısal sorunlarının medya içeriklerindeki temsil sorunlarında etkileri

Ana akım medya neden hak temelli habercilik yapma konusunda yetersizdir?

Hak temelli gazetecilik için adımlar.

Yapısal sorunları tespit et

Hak ihlallerini tespit et ve duyarlılık yarat

Hak temelli gazetecilik için gerekli olan unsurları belirle.

Kaynaklar:

Durna, Tezcan (Ed.) (2020), Sivil Toplum Kuruluşları için Hak Temelli Gazetecilik Kılavuzu, Ankara: um:ag Yayınları.

Kaynak: https://gazetecilikokulu.net/wp-content/uploads/2021/01/Sivil-Toplum-Kuruluslari-Icin-Hak-Temelli-Gazetecilik-Kilavuzu.pdf

Alankuş, Sevda (Haz.) (2012), Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Kaynak: https://bianet.org/files/static/bia_kitaplar/kadinodaklihabercilik.pdf

Alankuş, Sevda (2007), İnsan Hakları Haberciliği, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Kaynak: https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/526/original/insan_Haklari_Haberciligi.pdf?1447151794

Erdoğan-Tosun, Gülgün (Haz.), 2007), Hak Örgütleri Medyada Görünür Olmak, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Kaynak: https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/525/original/Hak_orgutleri.pdf?1447151794

Türkoğlu, Nurçay (Yay. Haz.) (2006), Medya Okuryazarlığı, Bildiri Kitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Kaynak: https://www.academia.edu/277963/MEDYA_OKURYAZARLIĞI

Lessenski, Marin (2021), Media Literacy Index 2021 Double Trouble: Resilience to Fake News at the Time of Covid-19 Infodemic.

Kaynak: https://osis.bg/wp-content/uploads/2021/03/MediaLiteracyIndex2021_ENG.pdf

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
 • Medya Okuryazarlığı Nedir? 23 dakika
 • Kültür, İdeoloji ve Temsil 22 dakika
 • Yapısal Sorunlar ve Hak Temelli Habercilikte Yetersizlik 19 dakika
 • Hak Temelli Gazetecilik İçin Adımlar 19 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.